Kontakt Informacje o firmie
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej
Alma Sp. z o.o.
Tel. +48 95 717 61 40
Email: alma.skwierzyna@op.pl

ul. Roosevelta 1
66-440 Skwierzyna
woj. lubuskie

NIP 596-15-97-579
Logo Alma Sp. z o.o.

ŚRODKI DO NIENISZCZACYCH BADAŃ SPOIN - CKINCRIC

Badania penetracyjne


Badania penetracyjne należą do nieniszczących metod badań połączeń spawanych, lutowanych i rzadziej zgrzewanych oraz także do elementów nie spawanych (np. do części maszyn). Są prowadzone w celu wykrycia wad takich jak pęknięcia, braki przetopu oraz pęcherze wychodzących na powierzchnię. Metody penetracyjne są stosowane również powszechnie do wykrywania zawalcowań, zakuć, porowatości i innych wad materiału rodzimego. W praktyce badania penetracyjne stosuje się zwłaszcza do wykrywania wad powierzchniowych w materiałach niemagnetycznych i ich połączeniach (stale austenityczne, aluminium i jego stopy, miedź i jej stopy, tytan, cyrkon itp.).

Do prowadzenia badań penetracyjnych niezbędne są:
- zestaw preparatów podstawowych czyli penetrantów i wywoływaczy
- zestaw preparatów pomocniczych, takich jak zmywacze.

Procedura prowadzenia badań penetracyjnych.


Cykl badań penetracyjnych składa się z szeregu czynności, do których należą:
- oczyszczanie wstępne,
- suszenie powierzchni ,
- naniesienie penetrantu i pozostawienie go przez pewien czas na powierzchni badanego połączenia,
- usunięcie nadmiaru penetrantu,
- osuszenie powierzchni po usunięciu penetrantu,
- naniesienie wywoływacza,
- obserwacja wyników badań,
- oczyszczanie końcowe.

Badane połączenie należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń (żużel, zgorzelina, smar), odtłuścić za pomocą zmywacza SKINCRIC, a następnie na czystą powierzchnię rozpylić penetrant najlepiej z odległości ok. 20cm. Penetrant SKINCRIC pozostawić na około 10 min., jego nadmiar usunąć, spłukać wodą lub zmywaczem SKINCRIC i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku spoin pionowych penetrant powinien być nanoszony dwukrotnie, a badania ścianek grubszych nawet trzykrotnie w odstępach ok. 10 min. Minimalny czas wnikania penetrantu zależy od grubości spoiny oraz jej położenia i wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut. Po upewnieniu się, że powierzchnia jest bez nadmiaru penetrantu i zmywacza przeprowadzić badanie za pomocą wywoływacza SKINCRIC. Należy rozpylić z odległości ok. 20cm jednorodną warstewkę wywoływacza na całej badanej powierzchni i odczekać kilka minut, aż do uzyskania suchej sypkiej warstewki na testowanej powierzchni. Zabarwione miejsca wywoływacza przez penetrant świadczą o pęknięciach i wadach powierzchni. Przy dobrze przeprowadzonej próbie ich intensywność świadczy o wielkości i wartości wad. Całe badanie jest oceniane wzrokowo przy odpowiednim świetle dziennym. Zaletą metody penetracyjnej jest prostota prowadzenia badań, natomiast wadą ograniczenia grubości badanych spoin do ok.25mm.

Użycie zestawu SKINCRIC zobrazowane jest na piktogramach znajdujących się na opakowaniu.

Zastosowanie - proces


Materiały badane: stal, ceramika, plastik, szkło. Wizualna ocena nieprawidłowości - wad powierzchni o rozmiarach 30-50um. Obszar zastosowania: wytwórcy kotłów, odlewnie, przemysł petrochemiczny, transport kolejowy i drogowy, przemysł jądrowy, stocznie, przemysł samochodowy i inne.

1. Czyszczenie - za pomocą zmywacza SKINCRIC C.10 S1- doskonałe czyszczenie i odtłuszczenie powierzchni- brak konieczności dodatkowego suszenia (schnięcie odbywa się przez odparowanie środka)- rozpylanie zmywacza na element czyszczony jest możliwe w każdej jego pozycji - ekonomiczny pojemnik ma 400ml- środkiem wypełniającym jest skrajnie łatwopalny propan butan- rozpuszczalnikiem jest produkt na bazie ropy naftowe

2. Nanoszenie penetrantu - za pomocą penetrantu SKINCRIC P.138 SA- temperatura stosowania od 5°C do 200°C- łatwe użycie nawet na gorących blachach- dobre zwilżanie powierzchni, pojedyncze rozpylenie jest trwałe ponad 30 min.- nie jest wymagane dodatkowe suszenie- duża penetracja-przenikanie w głąb wad zapewniona jest dzięki odpowiedniej lepkości preparatu - rozpylanie penetrantu na element czyszczony jest możliwe w każdej jego pozycji- bardzo łatwe nanoszenie penetrantu - nadmiar penetrantu można usunąć z badanej powierzchni stosując wodę- środkiem wypełniającym jest skrajnie łatwopalny butan- ekonomiczny pojemnik ma 400ml

3. Ponowne czyszczenie, za pomocą wody

4. Nanoszenie wywoływacza - za pomocą wywoływacza SKINCRIC R.764 S1- cienka i jednorodna jasna prawie przeźroczysta warstewka po wyschnięciu staje się biała- wywoływacz bardzo dobrze pokrywa powierzchnię, tworząc cienką drobno ziarnistą warstewkę- zapewnione jest bardzo szybkie schnięcie rozpuszczalnika zawartego w wywoływaczu- rozpylanie wywoływacza na element czyszczony jest możliwe w każdej jego pozycji- ekonomiczny pojemnik ma 400ml- bardzo łatwe nanoszenie wywoływacza - środkiem wypełniającym jest skrajnie łatwopalny butan

5. Wizualna ocena powierzchni - oględziny i ocena powierzchni możliwa jest w biały świetle dziennym po wyschnięciu wywoływacza

Zastosowanie - BHP


Zmywacza SKINCRIC C.10 S1: Jest bardzo toksyczny, trujący dla organizmów żywych, zwierząt. Uwolniony do środowiska wywołuje długotrwałe negatywne skutki, szczególnie w środowisku wodnym. Unikać uwalniania go do otoczenia. Przestrzegać specjalnych instrukcji bezpieczeństwa. Niewłaściwe stosowanie może prowadzić do podrażnienia skóry. Nie należy oddychać oparami. Nadmierne opary mogą spowodować uśpienie i zawroty głowy. Jest ekstremalnie palny. Podczas stosowania należy utrzymać dystans od źródeł zapłonu. Nie wolno go palić. Pojemnik jest pod ciśnieniem - chronić go należy przed nadmiernym nasłonecznieniem i nie wolno narażać na działanie temperatur powyżej 50°C. Nie wolno dziurawić pojemnika, wrzucać go po zużyciu do ognia. Nie natryskiwać środka na otwarty ogień lub żarzące się materiały. Jeśli dojdzie do spożycia należy możliwie najszybciej zwrócić się o pomoc do najbliższego lekarza. Gazem wypełniającym jest propan-butan. Składnikiem podstawowym jest rozpuszczalnik oparty na ropie naftowej.

Skrajnie łatwopalny F+ Drażniący Xi Niebezpieczny dla środowiska

Penetrant SKINCRIC P.138 SA: Nie należy oddychać oparami. Penetrant należy stosować go w przewiewnych pomieszczeniach. Unikać uwalniania go do otoczenia. Przestrzegać specjalnych instrukcji bezpieczeństwa. Preparat jest ekstremalnie palny. Podczas stosowania należy utrzymać dystans od źródeł zapłonu. Nie wolno go palić. Pojemnik jest pod ciśnieniem - chronić go należy przed nadmiernym nasłonecznieniem i nie wolno narażać na temperatury powyżej 50°C. Nie wolno dziurawić pojemnika lub wrzucać pojemnik po zużyciu do ognia. Nie natryskiwać środka na otwarty ogień lub żarzące się materiały. Jeśli dojdzie do spożycia należy możliwie najszybciej zwrócić się o pomoc do najbliższego lekarza. Gazem wypełniającym jest propan-butan. Składnikiem podstawowym jest rozpuszczalnik oparty na ropie naftowej

Skrajnie łatwopalny F+

Wywoływacz SKINCRIC R.764 S1: Nieumiejętne posługiwanie się środkiem może doprowadzić do podrażnienia oczu. Nie należy oddychać oparami. Nadmierne opary mogą spowodować uśpienie i zawroty głowy. Unikać uwalniania go do otoczenia. Przestrzegać specjalnych instrukcji bezpieczeństwa. Wywoływacz jest ekstremalnie palny. Podczas stosowania preparatu należy utrzymać dystans od źródeł zapłonu. Nie wolno go palić. Pojemnik jest pod ciśnieniem - chronić go należy przed nadmiernym nasłonecznieniem i nie wolno narażać na temperatury powyżej 50°C. Nie wolno dziurawić pojemnika lub wrzucać pojemnik po zużyciu do ognia. Nie natryskiwać środka na otwarty ogień lub żarzące się materiały. Jeśli dojdzie do spożycia należy możliwie najszybciej zwrócić się o pomoc do najbliższego lekarza. Gazem wypełniającym jest propan-butan. Składnikiem podstawowym jest alkohol izopropylowy.

Skrajnie łatwopalny F+ Drażniący Xi