Kontakt Informacje o firmie
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej
Alma Sp. z o.o.
Tel. +48 95 717 61 40
Email: alma.skwierzyna@op.pl

ul. Roosevelta 1
66-440 Skwierzyna
woj. lubuskie

NIP 596-15-97-579
Logo Alma Sp. z o.o.INFORMACJE

W okresie 01-10-2009 do 15-05-2010 Spółka realizowała projekt pn "Wzrost konkurencyjności spółki ALMA poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością "Na niniejszą inwestycję spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w ramach działania 2.3 -Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.
Priorytet II "Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego"

Zakres planowanego przedsięwzięcia polegał na wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 poprzez zakup specjalistycznej usługi doradczej. Koszty kwalifikowalne projektu /wartość netto bez podatku VAT/ wynosiły 15000,00zł.

Realizacja projektu miała charakter innowacyjny w skali przedsiębiorstwa w zakresie organizacji i zarządzania spółką. Wpłynęła również pośrednio na ulepszenie jakościowe produktów poprzez lepszą efektywność i koordynację pracy. Podstawowym celem realizowanego przedsięwzięcia było zwiększenie konkurencyjności spółki na rynku poprzez otrzymanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w oparciu o międzynarodową normę ISO 9001:2008. Dzięki realizacji projektu wypełnione zostały główne założenia i cele strategii spółki opierające się na osiągnięciu wysokiej jakości w takich sferach jak: produkt, organizacja, zarządzanie i marketing.

Przeprowadzone w ramach inwestycji specjalistyczne szkolenia kadry pracowniczej w zakresie stosowania procedur ISO pozwoliły na zmianę mentalności pracowników, wzrost motywacji i efektywności procesów pracy. Usprawnieniu uległ przepływ informacji oraz kanał komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami a kierownictwem jak również pomiędzy pracownikami a klientami. Wzrósł prestiż firmy i jej produktów zarówno w oczach jej obecnych jak i potencjalnych klientów.

Produkty spółki wymagają konieczności przeprowadzania kontroli jakościowej i technicznej. Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością znacznie przyspieszy i usprawni kontrolę Dozoru Technicznego, który jest obecnie pracochłonny i długoterminowy co przedkłada się również na funkcjonowanie zakładu produkcyjnego. System usprawnił organizację i zarządzanie spółką pozwolił na precyzyjne określanie miejsc oraz prawdziwych przyczyn powstania błędów co obniżyło koszty ich naprawy.